Aplikace fasádních omítek?

Kdy aplikovat fasádní omítky?
Prvním důležitým faktorem je kvalita podkladu. Podklad musí být rovný, očištěný a bez trhlinek. Dalším faktorem je počasí. Teplota prostředí i podkladu při aplikaci a 48 hodin po aplikaci musí být v rozmezí +5°C až +30°C (lépe +8°C až 25°C). Aplikace v příliš chladném počasí, za deště nebo na silném přímém slunci by mohla snížit jak kvalitu fasádní omítky, tak její životnost.

Penetrování podkladu?
Před aplikací fasádní pastovité omítky je potřeba podklad napenetrovat omítkovým podkladem. Tato penetrace (obsahující jemný písek) by měla být probarvená do stejného odstínu jako finální pastovitá omítka. Penetraci jednoduše natřeme válečkem na vyzrálý připravený podklad. Penetraci pak nechejte zaschnout a vyzrát 12-24 hodin dle teploty a vlhkosti vzduchu.

Příprava omítkové směsi?
Balení obsahuje směs již připravenou k aplikaci, není třeba nic přidávat, pouze promíchat. Promíchání doporučuji provést vrtačkou s míchací metlou při otáčkách cca 400 otáček za minutu a míchejte dokud nebude hmota připravená. Postupujte tak, aby nedocházelo k napěnění omítkoviny. Příliš dlouhé nebo intenzivní míchání může roztříštit zrna v omítce.

Aplikace fasádní omítky?
Před aplikací je dobré zkontrolovat zda je veškerá omítkovina stejné šarže. Pokud máte vše připravené a zkontrolované můžeme začít s aplikací. Omítkovina se nanáší nerezovým hladítkem rovnoměrně při vrstvě 1,5 násobku tloušťky zrna. Vždy si připravte dostatek materiálu na celou jednu plochy "od rohu k rohu". Aby nevznikly viditelné přechody, je potřeba dělat celistvé plochy bez přerušení. Omítku je třeba napojovat ještě před jejím zavadnutím tzv. "do živého". Nanesenou omítku zarovnejte stržením přebytečné vrstvy a důkladně vyhlaďte. Pak postupujte podle toho, jakou chcete mít finální strukturu omítky. Pro rýhovanou strukturu nechte krátce zaschnout a rýhy vytvořte buď krouživými, nebo rovnými pohyby plastového, případně polystyrénového hladítka. Škrábaná struktura se vytvoří, když hned po nanesení omítky použijete plastové hladítko a krouživými pohyby omítku zatřete. Omítka musí mít na jedné ploše stejnou tloušťku i finální úpravu. Pro rýhovanou či škrábanou strukturu je třeba použít omítku připravenou právě pro tuto finální úpravu. Námi nabízené omítky jsou pro škrábanou strukturu, pro rýhovanou strukturu je potřeba objednat.

Spotřeba pastovitých omítek?
Spotřeba se odvíjí od velikosti zrna použitého pro omítkovinu a dle připraveného podkladu. Z 25kg vědra v zrnitosti 1,5 je možno zrealizovat 10m2. Z vědra o stejné hmotnosti v zrnitosti 2 pak jen 7,5m2.

Naší kompletní nabídku naleznete zde.