Aplikace marmolitu?

Kdy aplikovat marmolit?
Pokud jste se již rozhodli právě pro mozaikové omítky (například BigStone) a váš podklad splňuje vše viz. článek "podklady pod marmolit", můžete začít s aplikací. Před tím je ale ještě důležité vědět kdy je vhodné práci realizovat. Důležitým faktorem je počasí kdy by měla být teplota prostředí i podkladu při aplikaci a 48 hodin po aplikaci v rozmezí +5°C až +30°C (lépe +8°C až 25°C). Uvědomte si, že mozaikové omítky zasychají 24 hodin při 20°C a čím chladnější a vlhčí počasí je, tím se doba schnutí prodlužuje.

Penetrování podkladu?
Před aplikací mozaikové omítky "marmolitu" je potřeba podklad napenetrovat kontaktním můstkem. Tato penetrace (obsahující jemný písek) by měla být probarvená do barvy převládající u odstínu mozaikové omítky tz. že pokud máte šedý marmolit, penetrace by měla být šedá. Penetraci jednoduše natřeme válečkem nebo malířskou štětkou na vyzrálý podklad. Pro lepší rozetíratelnost nařeďte vodou (100ml vody na 1 kg kontaktního - adhezního můstku). Penetraci pak nechejte zaschnout a vyzrát 12-24 hodin dle teploty a vlhkosti vzduchu.

Příprava marmolitu?
Balení obsahuje směs již připravenou k aplikaci (pojivo, plnivo), není třeba nic přidávat, pouze promíchat. Promíchat můžete téměř čímkoliv, ale doporučuji vrtačku s míchací metlou. Pokud máte vrtačku s metlou, míchejte marmolit při otáčkách cca 400 otáček za minutu a míchejte dokud nebude hmota připravená. Postupujte tak, aby nedocházelo k napěnění omítkoviny, příliš dlouhé nebo intenzivní míchání může poškodit povrch barevných zrn.

Aplikace marmolitu?
Pokud máte vše připravené, můžeme začít s návodem jak nanést mozaikové omítky "marmolit". Omítkovina se nanáší nerezovým hladítkem rovnoměrně při vrstvě 1,5 násobku tloušťky zrna. Vždy si připravte dostatek materiálu na celou jednu plochy "od rohu k rohu". Aby nevznikaly viditelné přechody, je potřeba dělat celistvé plochy bez přerušení. Omítku je třeba napojovat ještě před jejím zavadnutím tzv. "do živého". Povrch "utáhněte" hladítkem do kompaktní vrstvy tloušťky cca 2mm. Celý povrch granulátu je nutné dostatečně zahladit do plochy a smočit pojivem. Omítka se "netočí", pouze nanáší a uhlazuje. Doba zasychání nanesené omítky je přibližně 24 hodin při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 60%. V této době je nutno nanesenou vrstvu omítkoviny chránit před vodou a mrazem.

Aplikace marmolitu

Aplikace%20mozaikov%C3%A9%20om%C3%ADtky%20BigStone

Co když nám marmolit nevystačí?
Vzhledem k použití granulátů z přírodního kameniva není možno vyloučit mírné odchylky mezi různými dodávkami (výrobními šaržemi) omítkoviny. Z tohoto důvodu se doporučuje plochy upravované různými šaržemi omítkoviny oddělit nebo provést sjednocení barevnosti různých dodávek jejich vzájemným smícháním a homogenizací pro každou ucelenou plochu.

Aplikace marmolitu na marmolit?
Aplikace omítkoviny marmolit na "starý" marmolit je určitě možná. Před realizací je jen potřeba splňovat jeden zásadní bod. Než si ale řekneme jaký parametr musí "starý" marmolit splňovat, je potřeba říct, že je vždy lepší na "starý" marmolit nejprve aplikovat stěrkovací hmotu (lepidlo) a až pak následně pokračovat v aplikaci dle obvyklého návodu. Pokud se ale vrátíme k první variantě, kdy chceme aplikovat marmolit na marmolit, tak prve zkontrolujte zda-li se "stará" vrstva omítkoviny někde neodlepuje. Odlepující se části musíme strhnout, protože se mohou odlepovat i s nově nanešenou vrstvou. Pokud ale "stará" vrstva marmolitu drží, stačí povrch očistit například tlakovou pistolí, napenetrovat podkladovou penetrací pod omítky a následně už aplikovat nový materiál. Aplikaci nové vrstvy je nutné udělat po celé ploše takzvaně "od rohu k rohu"!! U této realizace počítejte s větší spotřebou nanášené omítkoviny než je běžně psáno u výrobku.

Marmolit na ztracené bednění?
Spousta z vás řeší jakou povrchovou úpravu zvolit na ztracené bednění před nanesením finální vrstvy (mozaiková omítka, obkladový kámen apod.). Odpověď je vcelku jednoduchá pokud máme realizaci ze ztraceného bednění před povrchovou úpravou správně odizolovanou. Protože izolace ztraceného bednění by byla na dlouhý článek samo osobě, napíšu vám alespoň zjednodušeně co doporučuji. Vodorovnou izolaci realizujte například asfaltovou lepenkou napíchnutou na armovací pruty (díry utěsněte například gumoasflatem). Nopovou fólii pak mezi zeminou a stěnou pouze přiložte s přesahem (cca 20 cm pod vodorovnou izolaci). Vodorovná izolace musí být z pohledové strany nad okolním terénem, jinak by postrádala smysl. Pokud máme tedy správně odizolováno, můžeme začít s povrchovou úpravou. Za mě osvědčená varianta povrchové úpravy ztraceného bednění před finální vrstvou je nanesení venkovní stěrkovací hmoty (lepidla) s armovací tkaninou (perlinkou), následně pak nanesení kontaktního - adhezního můstku a nakonec finální úprava povrchu. Pokud ale máme realizaci ze ztraceného bednění bez správně provedené izolace (bez izolace) v terénu kde nám voda vzlíná do povrchu který chceme upravit, musíme nejprve tento problém vyřešit a až pak realizovat úpravu povrchu.

Máte i další dotazy ohledně mozaikových omítek? Zajímá Vás jak je to s marmolitem v koupelně nebo v kuchyni? Potřebujete rady ohledně podkladu nebo spočítat kolik marmolitu budete potřebovat? Odpovědi na tyto dotazy naleznete na našem blogu zde.