Jaký filtrační písek a proč?

Vlastnosti filtračního písku?
Nejprve si řekneme proč vlastně potřebujeme písek u filtrace vody. Většina z nás používá pro čištění bazénů filtrační přístroj neboť každý chce mít co nejčistější vodu pro své radovánky. Tyto filtrace nazývané pískové filtrace potřebují ke správnému chodu právě písek v různých frakcích. Proces těchto filtrací se nazývá recirkulace kdy voda prochází filtračním přístrojem, aby se v písku zachytávaly mechanické nečistoty.

Druhy filtračních písků?
Výběr filtračního písků nesmíme nikdy podcenit, je velmi důležitý. Jen dobře zvolený písek pro Vaší filtraci správně přefiltruje vodu a tím i ovlivní budoucí použití chemických prostředků. Pro většinu bazénových filtrací je doporučena frakce mezi 0,4-1,2 mm. Jemnější písek může unikat z trysek do bazénu a hlavně namáhat čerpadlo v pískové filtraci. Hrubší písek zase né 100% zachytává nečistoty a díky tomu bude potřeba právě větší množství bazénové chemie.

Kdy měnit písek v pískové filtraci?
Každý materiál se opotřebovává a u písku to není jinak. Jednotlivá zrna křemičitého písku se při filtrování vody vzájemně obrušují a tím se zaoblují a zmenšují. Díky tomu se nečistoty zachytávají méně a proces filtrace není tak 100% ní. Později se z písku stává až "bláto" a je zcela bez schopnosti filtrace. Další ukazatel potřeby vyměnění písku je manometr na pískové filtraci, který nám bude stále častěji ukazovat zvýšený tlak. V tuto chvíli není na co čekat, písek je potřeba vyměnit. Převážně stačí písek měnit jednou za dva roky, ale může to být individuální.

Co když písek nevyměníme?
Nejen, že čistička začne propouštět do vašeho bazénu nečistoty, ale může se poškodit i samostatná filtrace. Pokud máte filtraci s horním plněním je dost možné, že písek půjde nakonec vyměnit jen těžko.

Filtrační písek a čističky odpadních vod?
Filtrování u ČOV pracuje na principu samovolného protékání odpadních vod přes vrstvy štěrku a písku ve frakci 2-4 mm až 8-16 mm. Frakce 2-4 mm je hlavní vrstvou ve které protékáním vody vzniká biomasa která přispívá k procesu čištění. Voda dále postupuje do dešťové kanalizace, vodoteče nebo ji využíváme pro závlahu zahrady.

Nabídku filtračních písků naleznete na našem e-shopu zde.