Jak čistit akvárium?

Proč měnit vodu v akváriu?
Zbytky krmení, výkaly ryb a odumřelé části rostlin, se ve vodě rozkládají a tím vznikají toxické látky, které mohou ohrozit zdraví a život živočichů v akváriu.

Jak často měnit vodu v akváriu?
Jak často měnit vodu v akváriu se odvíjí od několika aspektů. První aspekt je velikost akvária. U malých akvárií je potřeba měnit vodu častěji, ideálně každých 7 - 14 dní (cca třetinu vody). Druhým aspektem je množství ryb a krmení kdy platí "čím víc ryb a víc krmení, tím častěji měnit vodu". Než začnete akvárium čistit a měnit vodu, odstraňte z rostlin poškozené a odumřelé listy. Pokud na sobě mají řasy, opatrně je z nich odstraňte, aniž byste rostliny vyndali z nádrže ven. Měněná voda musí být odstátá několik hodin!

Odkalování dna akvária?
Dno akvária zbavte nánosu nečistot pomocí odkalovače. U dna pokrytého štěrkem stačí odkalovačem přejíždět kousek nad dnem. Při čištění písčitého dna vždy část písku do odkalovače nasajte, stiskněte hadici a písek, již zbavený nečistot, spadne zpátky na dno. Při tomto procesu z akvária odstraňujete nejen nečistoty, ale také užitečné bakterie a živiny, proto po vyčištění akvária do vody přidejte hnojivo.

Čištění techniky a skla?
Jakmile proud vody vytékající z filtru zeslábne, je nutné ho vyčistit. Odeberte část vody z akvária a v té molitan filtru vyperte. Pokud byste molitan čistili pod tekoucí vodou z kohoutku, zničili byste užitečné bakterie, které pomáhají udržovat v nádrži biologickou rovnováhu. Pokud topítkem prorůstají řasy, odstraňte je. Než topné těleso z vody vyjmete, vytáhněte ho ze zásuvky, aby neprasklo. S pomocí přípravků na čištění skla vyleštěte vnější stranu akvária. Na čištění vnitřní strany použijte houbičku nebo magnetickou stěrku.