Omítka silikonová

Disperzní pastovitá omítka na bázi silikonové pryskyřice, k přímému zpracování pro vnější použití - vytváří dekorativní plochy odolné mechanickým i povětrnostním vlivům. Prodyšná pro CO2 a vodní páru, je hydrofobizovaná (výrazně vodoodpudivá), s algicidními a fungicidními složkami, matná, má vysokou povětrnostní odolnost. Vhodné podklady: staré a nové omítky, minerální podklady, beton, vápencový kámen, azbestocement, plynobeton, upravený sádrokarton a dřevotříska, zejména však jako součást kontaktních zateplovacích systémů. Struktura i zrnitost je uvedena na etiketě. Pokyny ke zpracování: silně nesákavé nebo pískové podklady předem penetrovat. Základní nátěr: probarvená plněná penetrace Omítkový podklad provést min.24 hod. před nanášením omítky. Omítkovina se nanáší nerezovým hladítkem, po zavadnutí se finální vzhled dotváří plastovým hladítkem. Ředění: v případě potřeby cca 2 dcl na 25 kg balení. Podmínky při zpracování: nezpracovávat při objektu a okolí pod 5 °C nebo nad 35 °C, nenanášet na plochy rozpálené přímým sluncem a za silného větru, deště. Omítka proschne a lze jí přetírat (při 20 °C, 65% relat. vlhkosti okolního vzduchu) za 2-3 dny. Skladování: v suchu a chladnu, ne v mrazu, v originálních obalech 1 rok (do dada spotřeby na etiketě výrobku). Čištění a údržba pracovních pomůcek: všechny pomůcky po práci ihned omýt vodou a při pracovních přestávkách chránit proti zaschnutí. Hygiena a bezpečnost práce: Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Používejte vhodné ochranné pomůcky, dodržujte osobní hygienu. Uchovávat mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Obsah VOC splňuje hraniční hodnotu (kat.A, podkat.C): pod 40g/l. První pomoc: Výrobek není zdraví škodlivý. Zasažené oči ihned vypláchněte proudem vody, pokožku po umytí ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou, vypít asi 0,5 l vody a nevyvolávat zvracení. Ve všech vážných případech poškození zdraví vyhledejte lékařskou pomoc. Likvidace obalů: Za obaly byl uhrazen poplatek firmě EKO-KOM,a.s./identifikační číslo F05080009/za zajištění zpětného odběru a využité obalového odpadu. Kód obalu 15 01 02. Kód odpadu 08 01 12. Dbejte údajů uvedených v technickém listu výrobku. Spotřebujte do data na obalu výrobku. Tolerance plnění: +/-5%.

 

BigStone Omítkový podklad je disperzní vodou ředitelný univerzální penetrační nátěr s obsahem jemnozrnného křemičitého písku pro zpevnění podkladu, sjednocení nasákavosti a zlepšení přilnavosti vrchní pastovité akrylátové a silikonové omítky a fasádní barvy, vhodný na vnější i vnitřní povrchy. Nátěr je elastický, vodoodpudivý a propustný pro vodní páry. Použití: k penetraci sádrokartonových a sádrovláknitých desek, stěrkových vrstev zateplovacích systémů, sádrových stěrek, minerálních omítek, zdiva, betonu, panelů a jiných povrchů. Barva: bílá, pod probarvenou omítku použijte penetrační nátěr probarvený do odstínu omítky. Rozdíl odstínů mezi vzorníkem a originálem je z technologických důvodů možný a nemůže být důvodem k reklamaci. Proto doporučujeme provést zkušební vzorky. Podklad: musí být suchý, vyzrálý (nejméně 1 měsíc po dokončení omítek, tj. alkalita podkladu pH menší než 9), zbavený nečistot a mastnoty, starých nesoudržných nátěrů. Aplikace: válečkem, štětkou. Před zpracováním dobře promíchejte, nátěr nanášejte rovnoměrně. Aplikační nástroje ihned po ukončení aplikace omyjte vodou. Aplikační postup: BigStone omítkový podklad je připraven k aplikaci, pro velmi savé podklady je možno omítkový podklad ředit vodou max. do 20%, na středně savé podklady omítkový podklad neředíme. Necháme zaschnout minimálně 6 hodin. Doba schnutí se může měnit v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu. Penetraci aplikujte na místech chráněných před přímým slunečním zářením, silným větrem a deštěm. Po dokonalém zaschnutí je možno aplikovat vrchní vrstvu. Skladování: v suchu a chladnu, ne v mrazu, v originálních obalech 1 rok (do dada spotřeby na etiketě výrobku). Čištění a údržba pracovních pomůcek: všechny pomůcky po práci ihned omýt vodou a při pracovních přestávkách chránit proti zaschnutí. Hygiena a bezpečnost práce: Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Používejte vhodné ochranné pomůcky, dodržujte osobní hygienu. Uchovávat mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Obsah VOC splňuje hraniční hodnotu (kat.A, podkat.C): pod 40g/l. První pomoc: Výrobek není zdraví škodlivý. Zasažené oči ihned vypláchněte proudem vody, pokožku po umytí ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou, vypít asi 0,5 l vody a nevyvolávat zvracení. Ve všech vážných případech poškození zdraví vyhledejte lékařskou pomoc. Likvidace obalů: Za obaly byl uhrazen poplatek firmě EKO-KOM,a.s./identifikační číslo F05080009/za zajištění zpětného odběru a využité obalového odpadu. Vydatnost: cca. 5 m2/kg v jedné vrstvě. Tolerance plnění: +/-5%.