Správná skladba fasádních omítek?

Co je důležité vědět?
U skladby fasádních omítek je nejprve důležité vědět jaký materiál byl použitý na stěny a v jakém je stavu (zdivo, beton, dřevěné konstrukce). Další důležitý faktor pro skladbu fasádních omítek je ten zda budeme stěny před aplikací omítky ještě zateplovat. Až v poslední řadě je důležitá barva a kvalita fasádní omítky. Omítkovina by měla být mrazuvzdorná, paropropustná, měla by odolávat teplotním výkyvům a biotickému napadení.

Podkladové vrstvy pod pastovité omítky?
Vhodnými podklady jsou vápenocementové, cementové a polymer-cementové malty, omítky a stěrkové hmoty kontaktních zateplovacích systémů. V interiéru pak i sádrokartonové, dřevovláknité desky apod. (vždy doporučujeme nanášet nejdříve stěrkovací hmotu). Tyto povrchy musí být dostatečně vyzrálé, suché, bez trhlin a rovné. Všechny ostatní podklady musí být vedle toho nosné, pevné, zbavené odlupujících se vrstev barev nebo omítek a prachových částic, musí být bez mastnoty a jiných nečistot. V podkladních vrstvách nesmí docházet k objemovým změnám. V případě zjištění výkvětů a výluhů v podkladu, je třeba zjistit zdroj a složení jejich původce a zabránit dalšímu transportu těchto látek do podkladu. Pokud splňujeme všechny tyto podmínky můžeme aplikovat probarvený omítkový podklad a následně pastovitou omítku.

Skladby fasádních omítek?
Jednodušší skladba: podkladová vrstva, lehčená či klasická jádrová omítka, penetrace a pastovitá probarvená omítka.
Složitější skladba: podklad, jádrová omítka, penetrace, vrchní omítka, stěrka, penetrace a pastovitá omítka.
Skladba se zateplovacím systémem:

unnamed

Tloušťka pastovité omítky?
V jaké vrstvě natahovat fasádní pastovitou omítku? Tloušťka se nanáší dle typu a velikosti zrn v omítce (1-5 mm). Správná tloušťka je tedy 1,5 násobek zvoleného zrna. Pokud budeme aplikovat omítku v hrubosti 1,5, tak by tloušťka omítky měla být 2,5 mm.

Naší kompletní nabídku BigStone naleznete zde.