Jak aplikovat mozaikové koberce - krok za krokem

Důkladné zhodnocení podkladu:
Před pokládkou nejprve zhodnotíme podklad z hlediska jeho stáří, soudržnosti, vlhkosti, izolace a samozřejmě pevnosti. Maximální vlhkost vyzrálého betonu (po 28 dnech) při pokládce mozaikového koberce je 4 %. Výrazné zkrácení této lhůty může vést k odlepení koberce, případně jeho potrhání. 

Příprava místa a nářadí na pokládku:
Míchací místo opatříme krycí folií nebo kartonem kvůli ochraně před možnou kontaminací a znehodnocením podkladu úkapem pojiva a podobně. Připravíme si ocelová hladítka různých velikostí, obrátkové míchadlo, vodováhu, váleček, štětec, rukavice, aceton a vysavač.

Správná příprava podkladu:
Odstraníme nesoudržné části povrchu podkladu a to například broušením, frézováním, vysáváním a podobně. Pokud je zapotřebí, tak opravíme praskliny v podkladu. Podklad nesmí obsahovat ve vodě rozpustné substance, jako jsou soli, rozpouštědla a podobně.

Penetrování podkladu:
Podklad napenetrujeme pomocí válečku nebo štětky z aplikační vaničky kontaktním-adhezním můstek ve spotřebě 0,25kg - 0,5 kg/m2 dle nasákavosti podkladu (u anhydritu až 2x 0,5kg). Penetrování podkladu je nutné provádět nejen kvůli zkvalitnění podkladu, ale i prodloužení životnosti celého systému.

Dilatování povrchu:
Dilatace provádíme přilepením lišt (nerezové, hliníkové) s výškou vždy dle tloušťky pokládané vrstvy povrchu, buďto lepidlem např. T-Rex nebo tmelem.

Zakončení povrchu:
Zakončení provádíme do hliníkových nebo nerezových lišt s výškou dle tloušťky pokládaného povrchu stejně jako u dilatace.

Doba zpracovatelnosti:
Doba zpracovatelnosti směsi (pojivo, písek) je cca 40 min při 20 °C. Tato doba se zkracuje a prodlužuje v závislosti na okolní teplotě, na vlhkosti podkladu a vzduchu. Vždy je tedy lepší aplikovat s pomocníkem s tím, že jeden "natahuje" a druhý připravuje další směs.

Příprava pojiva:
Připravíme si obě složky (A+B), vlijeme do prázdného, čistého kyblíku a následně důkladně promícháme obrátkovým míchadlem. Doporučuji vše dělat po baleních. Toto promíchané pojivo vlijeme do plniva (14 kg křemičitého písku) v kyblíku a poté pomalu obrátkovým míchadlem důkladně promícháme cca 1,5 minuty. Na důsledném promíchání závisí výsledná kvalita povrchu!

Aplikace směsi:
Na předem připravený podklad, viz. body výše, nerezovým hladítkem dokonale zhutníme a zahladíme připravenou směs (pojivo,písek) podobně jako u marmolitu. Při aplikaci si průběžně hladítko čistíme acetonem. Pro docílení požadované rovinnosti doporučujeme průběžně kontrolovat pokládanou plochu vodováhou nebo laserem. Pokud je pokládána plocha větší, musí být v jednom kroku udělaný celek minimálně po dilatační lištu, napojení v ploše by mohlo způsobit estetický defekt. Během aplikace a vytvrzování nesmí přijít mozaikový koberec do přímého styku s vodou a chemickými látkami. Pro vytápění prostor při aplikaci nepoužívejte naftové hořáky, plynové hořáky produkující CO2. Dále během pokládky a vytvrzení povrchu nesmí okolní teplota klesnout pod 5 °C!!

Zatížení nového povrchu:
Zatěžovat povrch je možné po 24 hodinách při 20 C° od aplikace a plně vytvrzený je výsledný povrch po 7 dnech. Pozor povrch nezatěžovat chemikáliemi.

Dokončovací práce:
Na površích mozaikového koberce doporučujeme pro snadnější údržbu povrchu uzavřít pastou Glass a to gumovým hladítkem (s bílou gumou) ve spotřebě 0,6 kg/m2. Tuto pastu aplikujeme až po úplném vytvrzení! Na tuto pastu je možné aplikovat následně ještě epoxidovou pryskyřici která povrch nejen uzavře, ale i ochrání od veškerého zatížení.


 

 Aplikace mozaikového koberce BigStone ADVV 1-2 mm

Spokojený zákazník 1

Spokojený zákazník 2

Balení mozaikového koberce BigStone ABBV 1-2 mm

Mozaikový koberec BigStone 

Mozaikový koberec BigStone 3

Mozaikový koberec BigStone 2

 Podklad, údržba, výhody mozaikových koberců BigStone